TEMELJNE BORAĆKE BARABE

Ovih dana aktuelni su dešavanja vezana za sumnjive radnje u Privrednim društvima “Apel-promet doo“ i “RVI-prevoz doo“ Travnik. Osnivać spomenutih društava je Udruženje ratnih vojnih invalida Srednjobosanskog kantona Travnik. Sumnjive radnje odnose se na angažman lica sa invaliditetom u radni odnos kod navedenih društava odnosno dobivanje poticajnih sredstava za ta invalidna lica.

Navodno su društva u vlasništvu RVI SBK dobivala mnogo veće iznose sredstava od kojih su angažovanim invalidnim licima isplaćivali maksimalno 10% bruto iznosa od ukupnog iznosa poticajnih sredstava. Ostalih 90% zadržavali su za sebe odnosno da dalji “razvoj i širenje“ navedenih društava. Ovakva praksa traje skoro 10 godina a za nju se saznalo tak kad su neka od prevarenih lica odlučila progovoriti o ovoj navodnoj prevari. Nekoliko njih je podnijelo čak i tužbe protiv Udruženja “RVI-SBK“ i firmi u njihovom vlasništvu. Nije nam poznato da li su po ovome pitanju reagovali policija i tužilaštvo SBK al na osnovu njihovog dosadašnjeg rada male su šanse da se to i desi. Vjerovatno će i ovaj predmet završiti u jednoj od njihovih paušljivih ladica kao i brojni predmeti do sada. Prije nekoliko godina na svom portalu pisali smo o slučajevima sličnim ovom iz nagrađenog video priloga novinara CIN-a tačnije o sumnjivim dešavanjima u Udruženju demobilisanih boraca SBK Travnik.

Naime, javilo nam se nekoliko članova tog udruženja koji su tu na njihovo ime preuzimana novčana sredstva po više puta a da oni ta sredstva nisu dobili. Čak su nam predati i dokazi da se vrši prepravka urbanističkih saglasnosti s ciljem dobivanja većeg iznosa sredstava od Kantonalne uprave za pitanja boraca SBK. Nakon te naše objave iscenirana je navodna provala u prostorije i krađa sve dokumentacije a udruženje je preselilo u druge prostorije. Pored ovog slučaja “vrijedno“ je spomenuti i bivšeg predsjednika koji je iza sebe ostavi dug Udruženju RVI Travnik na koji nitko nije reagovao! O dugovima Privrednog društva “Gazije doo“ Travnik u vlasništvu RVI Travnik suvišno je i govoriti iako i on pokazuje da se u tzv. temeljnim boračkim udruženjima dešavaju razne sumnjive aktivnosti. I pored te činjenice policijsko-pravosudni organi će sigurno i ove svježe slučajeve sakriti u svojim ladicama kao i sve prethodne poput predmeta Gazije Travnik! Iz ovog nagrađenog priloga novinara CIN-a jasno se vidi ko jedino ima korist od temeljnih boračkih udruženja i koliko su opravdani zahtjevi za ukidanjem finansiranja tih udruženje.