POPLAVE U TRAVNIKU

Šta se dešavalo u pojedinim djelovima Travniku za vrijeme poplava i kako se o toj temi raspravljalo na vanrednoj sjednici Općinskog vijeća Travnik možete vidjeti iz videa koji objavljujemo....

Šta se sve dešavalo na vanrednoj sjednici Općinskog vijeća Travnik i kako su izgledali pojedini dijelovi Općine Travnik u vrijeme poplava koje su se desile u maju 2014. godine možete pogledati iz kraćeg videa koji smo pripremili i snimili u vlastitoj režiji.

Narednih dana objavićemo i audio snimak sa vanrednog zbora građana MZ Dolac na Lašvi na kojem se nija pojavio nitko od predstavnika vlasti iako su uredno pozvani.

Osim Tvornice šibica Dolac na zboru se nije pojavio nitko ni od predstavnika privrednih subjekata koji su poplavljeni i pretrpili štete u majskim poplavama.

Koliko su vijećnici narodni predstavnici a koliko predstavnici svojih stranaka pokazuje i navedena vanredna sjednica Općinskog vijeća Travnik jer su građani Doca jedva ostvarili pravo da se obrate vijećnicima i iznesu svoje viđenje situacije.

Umjesto da predsjedavajući Niko Grganović sazove otvorenu javnu sjednicu Općinskog vijeća i pozove poplavljene građane on je i onima koji su na sjednicu došli samoinicijativno pokušao zabraniti obraćanje na sjednici Vijeća.

Međutim, građani su bili uporni i iznijeli svoje viđenje situacije i ti njihovi podaci su se bitno razlikovali od onih koje su iznijeli načelnik Općine Travnik Hadžiemrić Admir i njegove službe.