KRIMINAL U KANTONALNOJ UPRAVI ZA ŠUMARSTVO SBK

Istražujemo navodni kriminal u spomenutoj instituciji u režiji njenog direktora KONJALIĆ ŠEVALA i zaposlenika PRUŽAN EMSADA, KAHRIĆ NIJAZA, KAZIJA ZEJADA, KOZAR OMERA i MAGLIĆ OMERA vezan za krađu i otimačinu privatnih šuma. Naime, javilo nam se nekoliko oštećenih stranaka s kojima smo obavili mnogo intenzivnih razgovora i izvršili provjeru njihovih navoda na terenu te u zemljišnim knjigama.

Nakon toga obavili smo razgovor sa nadležnom inspekcijom, nekoliko savjesnih i odgovornih šumara i stekli dojam da se radi o dugotrajnom kriminalu većih razmjera. Stoga smo odlučili detaljno istražiti ovaj kriminal, obaviti razgovor sa prozvanim odnosno odgovornim licima i sve činjenice pustiti u javnost.

Kako je u toku krivični postupak koji su pokrenuli prozvani protiv oštećenih stranaka nakon završetka istražnih radnji kontaktirati ćemo nadležno tužilaštvo i objaviti sve dokaze i saznanja do kojih smo došli!