BUDUĆI DIREKTOR RAZVOJNE BANKE FEDERACIJE TUŽEN ZBOG NEVRAĆENOG KREDITA

Preko naših uzbunjivača u bankarskom sektoru uspjeli smo doći do zanimljivih podataka o budućem direktoru Razvoje banke Federacije BiH Salki Selmanu. O čemu se radi pročitajte u nastavku teksta....

 

Poznato nam je da je jedina neostvarena želja Salke Selmana mjesto direktora u Razvojnoj banci Federacije BiH koje donosi cca 15.000KM raznih mjesečnih prihoda i oko 200 miliona KM sredstava građana koje direktor raspoređuje uglavnom po SDA preporukama i naredbama.

Upravo tu poziciju mu je Bakir Izetbegović obećao (pored funkcija podpredsjednika SDA i predsjednika Kadrovske komisije SDA BiH) kao nagradu za izdaju pokojnog Tihić Sulejmana i prelazak na Bakirovu stranu.

Iako je to mnogima izgledalo nemoguće da Bakir i Selman ikada budu na istoj strani obostrani interes je očito prevagnuo i pomirio tu dvojicu do jučer ljutih protivnika.

Vidljivo je bilo tokom kampanje da ta LGBT ljubav funkcionira izvanredno i da je Selman od Bakira dobio značajna sredstva a što pokazuje nikad bogatija i finansijski iscrpnija kampanja na području Srednjobosanskog kantona.

Selman je novac trošio ne gledajući kolika će biti krajnja cifra, plaćao je ogroman broj aktivista koji su na skoro svakom biračkom mjestu dijelili novac, listiće kako glasati za SDA i Selmana, dijelili hranu i razne poklone za šta su unaprijed dobili novac uz obećane mnogo veće nagrade nakon izbora ukoliko dobro odrade posao.

U isto vrijeme dok se na sudovima po Travniku i Bugojnu brani da je morao zbog teškog finansijskog stanja otpustiti 4 radnika troši ogroman novac za kampanju kao nikad do sada tako da će biti vrlo zanimljivo istražiti odakle mu toliki novac za ovakvu kampanju.

Ko je budući direktor Razvojne banke Federacije najbolje pokazuje BF-1 obrazac  Salke Selmana i njegove Zlata hanume koji nam je dostavljen putem e-maila a u kojem su navedeni njihovi trenutni krediti u kojima su žiranti, korisnici kredita i sudužnici.

Iz BF-a obrasca Salke Selmana jasno se vidi da ne vraća kredit bivšoj Volksbanci a sadašnjoj SBERBANCI u iznosu od 126.602,60 KM glavnice  s mjesečnom ratom od 1.126,95 KM. Kredit je realiziran 6.7.2006. godine i do danas je trebalo biti isplaćeno ukupno 99 mjesečnih rata odnosno ukupno 111.474Kmdok je Selman uplatio svega 20.936KM a nije vratio 105.666,38KM glavnice i 43.511,22KM kamate zbog čega je prešao u E kategoriju koja znači da je banka pokrenula proceduru prinudne naplate sudskim putem.

 Zanimljivo je da je Selman pored ovog svog kredita i pored njegovog ne vraćanja uspio biti žirant za 2 kredita u SPARKASSE banci i Unicredit banci sa mjesečnim ratama od 152,28KM i 340,31KM odnosno ukupno 492,59KM.

Još je zanimljvija situacija kod Zlate hanume, supruge Salke Selmana koja je uspjela biti sudužnik Selmanu za spomenuti kredit s mjesečnim auitetom od preko 1.100KM iako je penzioner i prima penziju manju od 300KM a što se vidi iz njenog BF-1 obrasca i imovinskog kartona.

 Ostaje nejasno kako je Zlata Selman mogla biti sudužnik kredita mjesečne rate veće 4 puta od iznosa njene penzije kada se zna da se po zakonu može opteretiti svega 1/3 plate ili penzije a samo sudskom odlukom do 1/2 .

Još nam je manje jasno kako je Selman u vrijeme dok je bio u E ili D kategoriji uspio podići novi kredit u BBI banci Bugojno u iznosu glavnice od 182.000KM koji je navodno imao namjenu solidarne stambene izgradnje. Mjesečna rata ovog kredita iznosi 2.207,20KM i zanimljivo je da ovaj kredit uredno otplaćuje! U vrijeme realizacije ovog kredita u BBI banci 27.1.2010. godine Selman je već bio u D ili E kategoriji i sigurno ćemo se potruditi da istražimo kako je uspio realizirati ovaj kredit i pored toga što je imao katastrofalan bankarski rejting u to vrijeme. Također ćemo istražiti kako je Selman mogao dobiti kredite i imati mjesečna opterečenja u iznosu od 3.979,02KM što višestruko premašuje iznos njegove plate u tom periodu.

Ubjeđeni smo da se ovdje radi o obmanjivanju banaka jer drugi način da se realiziraju ovi krediti jednostavno ne postoji jer je u to vrijeme Selman kao premijer imao platu cca 2.500KM.

Ove naše sumnje opravdava i činjenica da Selman niti jedan od ovih kredita nije prikazao u svom imovinskom kartonu 2010. godine dok ih je njegov žirant Poparić Refik, predsjednik SDA Travnik prikazao u svom imovinskom kartonu.

Također, kredit u BBI banci je evidentiran u ZK ulošku jer je na objekat poznat pod nazivom COLSA zavedena hipoteka.

UKOLIKO PREVARANT I SEOSKA VARALICA SALKO SELMAN BUDE IZABRAN ZA DIREKTORA RAZVOJNE BANKE NE PIŠE NAM SE DOBRO.

ČEKA NAS  „SVIJETLA“ BUDUČNOST I NOVA NOVČANICA KOJA ĆE BITI U UPOTREBI SVO VRIJEME NJEGOVOG OBNAŠANJA DIREKTORSKE FUNKCIJE!