No posts to display

NOVE OBJAVE

Revizija otkrila 74 nelegalne diplome u javnom sektoru FBiH

Utvrđeno je postojanje 74 nevjerodostojne diplome tokom dosadašnje revizije diploma zaposlenih u federalnim institucijama i tijelima, federalnim organima uprave i upravnim organizacijama, javnim preduzećima...

Facebook

SuperWebTricks Loading...